27 de gener 2008

Personatges

Una de les funcions de la literatura infantil és la de permetre l'accés a l’imaginari col·lectiu humà creat per la literatura. Els personatges que formen part de la nostra història personal, social i cultural.
Tots recordem històries clàssiques que han format part del llegat cultural que anem transmetent per la seva gran vàlua artística: literària i plàstica. Històries que han fet que siguem el que som...
Les aventures de Pinotxo.
Il. J. Vinyals(1934)