29 d’abril 2013

Jornades "Literatura, Territori i Educació"

Els dies 23 i 24 d'abril van tenir lloc a València les I Jornades de "Literatura, Territori i Educació". Una oportunitat per compartir el coneixement d'experiències que vinculen la literatura i l'entorn (www.endrets.cat), per fomentar les emocions poètiques entre infants i joves (www.viulapoesia.com),  per promoure el vincle entre disciplines artístiques i  humanístiques en entorns educatius, per (re)descobrir la trajectòria i l'obra de dos referents, Estellés i Espriu, i per gaudir de la música, el paisatge, la història, el patrimoni...

 


21 d’abril 2013

Dues propostes...La literatura per a infants i joves en català. Anàlisi, gèneres i història (Bromera, 2013) és una novetat editorial molt interessant per a qui vulgui aprofundir en l'anàlisi d'obres i en la revisió de la història de la literatura infantil i juvenil catalana. Les professores Gemma Lluch i Caterina Valriu repassen aspectes de teatre, narrativa i poesia, destaquen obres cabdals de l'àmbit català de tots els temps i aporten un model per apropar-se a la literatura per a infants i joves, conèixer-ne els elements que la caracteritzen i, en conseqüència, poder escollir propostes interessants que contemplin qualitat i varietat com a lectures pels infants i joves d'avui.
 

L'aprenentatge de la lectura i el foment de l'hàbit lector són dues tasques primordials que ha de desenvolupar l'escola. L'elaboració del Pla de Lectura de Centre és una oportunitat per plantejar-se quin enfocament cal donar a la lectura, com treballar-la de manera transversal, com potenciar l'espai de la biblioteca escolar i d'aula, com incorporar la lectura en nous formats digitals....   

La lectura al centre. Llegir (i escriure) llibres, pantalles i documents en el Pla de Lectura de Centre de Gemma Lluch, professora de la Universitat de València, és una bona eina per a dur a terme aquesta reflexió, per arribar a acords sobre com planificar i avaluar la lectura al centre i millorar la pràctica aplicant les activitats que proposa, com bibliopati, club de lectura, padrins de lectura o comentaris de lectura usant les noves tecnologies...