02 d’octubre 2015

Els finals del contes...

Estudis recents* constaten que un 30% dels contes que s'han escrit darrerament tenen finals alternatius al desenllaç feliç convencional.  

Aquesta dada indica un cert canvi respecte a la idea, llargament difosa des de la psicoanàlisi, que els contes infantils han de tenir un final positiu perquè els infants se sentin tranquils i reconfortats i percebin que l'esforç, la perseverança i la bondat són qualitats recompensades.

El fet que les històries vagin incorporant finals amb noves possibilitats, oberts o clarament negatius, respon a la creença actual que aquest tipus de desenllaços poden fomentar la capacitat d'imaginació i de reflexió dels lectors, oferint-los, per exemple, situacions d'acceptació del conflicte. Així, a poc a poc les històries deixen d'amagar realitats com la malaltia o la mort.


* Vegeu notícia a: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/cuentos-final-triste-4501067