19 de setembre 2010

Narratives gràfiques

Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, núm 52
Barcelona: Graó, 2010

El darrer volum d'Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura es dedica a l'estudi de les possibilitats literàries i didàctiques de les obres que combinen text i il·lustració: àlbums, còmics, poesia il·lustrada...