26 de gener 2010

Especialització en biblioteques escolars i infantils

El curs d'especialització en biblioteques escolars i infantils  (CEBEI) ofereix la possibilitat de fer formació en l'àmbit de la literatura infantil, l'organització del centre escolar i la dinamització de la biblioteca, seguint diferents itineraris. Des de la biblioteca Can Butjosa  s'organitzen activitats de formació de conta contes, recitació, etc.