21 de juliol 2008

El Soldadet de Plom i la genialitat de J. Müller


Les històries d'Andersen estan plenes d'elements màgics i d'imatges poètiques que acompanyen l'infant al llarg de la vida. En paraules de J. Carner: “Hem col·locat Andersen entre els imaginatius que, tot adreçant-se a la infantesa, deixen una petjada vívida en el cor de l’home i són susceptibles de relectura a totes les edats”.
Jörg Müller presenta una interpretació extraordinària del conte El Soldadet de Plom d'Andersen, en la qual les imatges esdevenen la base narrativa, es poden "llegir".

Les il·lustracions aporten una visió personal de l'obra. L’autor construeix una nova història amb la interrelació d’elements actuals i molt especialment amb les imatges que incorporen el paisatge africà en el transcurs del viatge dels protagonistes. Imatges impactants, reals com una fotografia, que esdevenen reflex i alhora denúncia de les relacions desiguals entre el món “desenvolupat” i el “subdesenvolupat”. Un document social, cultural i històric.

Una interpretació que configura una nova narració i permet establir un diàleg amb el referent que tenim del conte d’Andersen, en el nostre imaginari col·lectiu.