16 de març 2015


Nancie Atwell ha estat guardonada com a millor mestra del món, i tot i que realment es tracta d'una competició amb paràmetres difícils d'establir, per la impossibilitat de valorar sistemàticament, quantitativament, què vol dir ser el millor mestre (hi deuen haver molts factors que determinen aquesta concepció i que configuren el docent, com ara l'equip de mestres, el centre, els recursos del lloc on s'exerceix, els alumnes, etc.), també és cert que hi ha alguns aspectes claus que defineixen el bon mestre. Heus aquí algunes idees que es deriven d'aquesta elecció:


La mestra crea un ambient favorable a la lectura, a la seva aula hi ha llibres a l'abast (és més una biblioteca que una classe), els alumnes trien les seves lectures i també escullen sobre el que volen escriure. Llegeixen per escriure, escriuen per llegir i acaben fent una mitjana de 40 lectures l'any. Se'ls ofereixen paraules, històries, moments de solitud i estones compartides. En definitiva,  una  aula com un taller on hi ha moltes possibilitats lectores perquè hi ha llibres de diferents tipologies i temps per llegir.