21 d’abril 2013

 

L'aprenentatge de la lectura i el foment de l'hàbit lector són dues tasques primordials que ha de desenvolupar l'escola. L'elaboració del Pla de Lectura de Centre és una oportunitat per plantejar-se quin enfocament cal donar a la lectura, com treballar-la de manera transversal, com potenciar l'espai de la biblioteca escolar i d'aula, com incorporar la lectura en nous formats digitals....   

La lectura al centre. Llegir (i escriure) llibres, pantalles i documents en el Pla de Lectura de Centre de Gemma Lluch, professora de la Universitat de València, és una bona eina per a dur a terme aquesta reflexió, per arribar a acords sobre com planificar i avaluar la lectura al centre i millorar la pràctica aplicant les activitats que proposa, com bibliopati, club de lectura, padrins de lectura o comentaris de lectura usant les noves tecnologies...