01 de març 2011

Saber dir la poesia a l'escola

Saber dir la poesia a l'escola

La poesia, llegida o dia en veu alta, ofereix una font de recursos, no solament per a fomentar l'educació literària dins el conjunt de la comunitat educativa, sinó també per al treball de les habilitats comunicatives orals dels infants.

El llenguatge poètic forma part de l'essència humana. És important saber oferir versos per ajudar a fer créixer, a desenvolupar el llenguatge i el pensament, a imaginar, a tenir noves mirades cap a l'exterior però també cap al nostre interior... Per tot això, però, cal sobretot saber dir poesia, perquè és a partir d'una bona recitació que farem possible la descoberta poètica.


La UVic ofereix properament el curs Saber dir la poesia a l'escola amb l'objectiu de proporcionar eines per al treball de poesia a l'aula. El curs consta de diverses sessions sobre dir la poesia, o com vol ser dit el poema a càrrec de l'actor Lluís Soler; l'experiència de les veus de la poesia a través de Canigó que oferirà Carme Torrents, directora del Museu Verdaguer de Folgueroles, i   els beneficis de dir poesia a l'escola, que explicarà Glòria Bordons, professora i coautora del web http://www.viulapoesia.com/.

A més, es compartiran diferents experiències de poesia a l'escola, a càrrec de Ramon Besora i també de les mestres de l'escola Cuca Fera de Tona, i es gaudirà d'una ruta literàira amb el professor Llorenç Soldevila.