11 d’octubre 2010

La poesia per a infants. Estat de la qüestió en llengua catalana

"La poesia per a infants. Estat de la qüestió en llengua catalana", de Margarida Prats, ha guanyat el Premi Aurora Díaz-Plaja de Literatura Infantil. Una reflexió molt interessant al voltant de què entenem per poesia per a infants? Quines característiques tenen les obres actuals de poesia infantil? De quina manera podem analitzar l'obra poètica que oferim als nens i nenes en llengua catalana?

Les reflexions sobre el gènere s'acompanyen d'una llista important d'autors, i també de peces poètiques destacables, que ens ajudarà a conèixer millor la poesia que volem ensenyar als nostres infants.

Com afirma l'autora: "quantitat i qualitat, però, en les publicacions d’aquest gènere no són equiparables. Tanmateix, hi ha poetes amb sensibilitat i bon ofici que aporten a la poesia per a infants en la nostra llengua els elements imprescindibles per a una bona peça poètica: joc verbal, imaginació, ritme i domini de la paraula. Algunes de les seves veus, possiblement, podran «fer-se de mots» alguns infants d’avui".