31 de març 2010

Projectes literaris

Els projectes literaris per treballar i aprendre literatura permeten adquirir coneixements i habilitats interactuant i reflexionant a partir del desenvolupament d'activitats productives (parlant i escrivint) i perceptives (llegint i escoltant). És important que a les aules hi hagi espais on debatre, intercanviar, discutir, investigar, gaudir... al voltant de les obres de ficció, literàries i cinematogràfiques, construint aprenentatges estretament vinculats a les pròpies experiències i relacionats amb el context sociocultural real, per tal de comprovar que les manifestacions culturals literàries formen part de l'ésser humà més enllà dels usos escolars.
Les exposicions temàtiques, fruit de les descobertes col·lectives, són experiències significatives,  portes obertes per compartir personatges i històries del nostre imaginari.